Thông báo

Thông báo tạm dưng dịch vụ đặt hàng do dịch Corona

04 Th2, 2020 Thông báo

Thông báo tạm dưng dịch vụ đặt hàng do dịch Corona

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về các biện pháp phòng chống dịch Corona nên mọi cửa khẩu thông quan hàng hóa hiện nay đã bị đóng cửa tạm thời. Vì vậy các đơn hàng sẽ không được mua cũng như không thể vận chuyển trong thời gian này

Chúng tôi sẽ có những thông báo tiếp theo khi các cửa khẩu làm việc trở lại

Trân trọng thông báo!

Cường Phát Logistics