Hướng dẫn

Thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu 04 bước theo quy định

24 Th4, 2024 Hướng dẫn

Hiện nay, hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu được thực hiện dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vậy theo quy định thủ tục nhập khẩu vàng, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện nào để được cấp phép nhập khẩu vàng? Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu vàng được tiến hành cụ thể ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi này.

Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu

1. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

– Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

– Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp và cho đến thời điểm cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

2. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với năng lực sản xuất, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

3. Điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký hoạt động khai thác vàng trong Giấy chứng nhận đầu tư.

– Có tài liệu chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến nhập khẩu là do doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài hoặc được phân chia sản phẩm theo thỏa thuận khai thác vàng ở nước ngoài.

– Vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu

Thủ tục nhập khẩu vàng nguyên liệu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu

Quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với từng loại hình doanh nghiệp là khác nhau. Cụ thể:

Loại hình doanh nghiệp Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu
Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh vàng trang sức, mỹ nghệ – Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

– Báo cáo tình hình nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm bảng kê các tờ khai Hải quan nhập khẩu vàng và Phiếu trừ lùi in từ hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan có xác nhận của doanh nghiệp.

– Bản kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng – Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

– Giấy chứng nhận đầu tư.

– Tài liệu chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến nhập khẩu là do doanh nghiệp khai thác ở nước ngoài hoặc được phân chia sản phẩm theo thỏa thuận khai thác vàng ở nước ngoài.

– Văn bản, tài liệu chứng minh việc sử dụng nguồn vàng nguyên liệu nhập khẩu phù hợp với quy định.

– Báo cáo tình hình khai thác và nhập khẩu vàng nguyên liệu của doanh nghiệp trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm bảng kê các tờ khai Hải quan nhập khẩu vàng và Phiếu trừ lùi in từ hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan có xác nhận của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có Giấy phép khai thác vàng – Đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu.

– Giấy chứng nhận đầu tư.

– Tài liệu chứng minh nguồn vàng nguyên liệu dự kiến nhập khẩu là do doanh nghiệp khai thác.

– Báo cáo tình hình khai thác và xuất khẩu vàng nguyên liệu của doanh nghiệp trong thời hạn 12 tháng liền kề trước thời điểm báo cáo, kèm bảng kê các tờ khai Hải quan xuất khẩu vàng và Phiếu trừ lùi in từ hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan có xác nhận của doanh nghiệp

Đọc thêm

  1. Thủ tục nhập khẩu du thuyền mới và cũ đã qua sử dụng
  2. 03 lưu ý thủ tục nhập khẩu mỹ phẩm về Hải quan và thuế
  3. Thủ tục nhập khẩu rượu vang cần lưu ý điều gì?
  4. 40 mã loại hình xuất nhập khẩu cho dân Logistics

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh, thành phố gửi hồ sơ đề nghị xem xét việc cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bao gồm:

– Văn bản của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có ý kiến về việc doanh nghiệp có đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện Cấp giấy phép.

– Bản sao hồ sơ đề nghị cấp phép của doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, NHNN Việt Nam gửi văn bản thông báo việc chấp thuận hoặc từ chối cấp phép đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

4. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản thông báo của NHNN Việt Nam, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thời hạn có giá trị của Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được xác định căn cứ kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp và tối đa là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày cấp.

Định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết, trên cơ sở báo cáo của doanh nghiệp NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Lời kết

Trên đây là những quy định cần biết về thủ tục nhập khẩu vàng. Quý doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu, xin vui lòng liên hệ Cường Phát Logistics để được tư vấn hỗ trợ kịp thời nhất!

CƯỜNG PHÁT LOGISTICS