Tin tức

Cách Đọc Tên Các Thương Hiệu Xe Sang Trong Tiếng Trung

29 Th7, 2020 Tin tức

Cách Đọc Tên Các Thương Hiệu Xe Sang Trong Tiếng Trung

Aerfa Luomiou là cách người Trung Quốc đọc tên thương hiệu Alfa Romeo, Falali là Ferrari, Mashaladi là Maserati, Lanbojini là Lamborghini và MaiKailun là McLaren. Trong video đang gây chú ý trên mạng, một phụ nữ đã đọc tên hầu hết các thương hiệu ô tô, của cả Trung Quốc và nước ngoài, theo kiểu của người Trung Quốc. Theo clip này, Aston Martin được đọc là Asidun Mading, Jaguar là Jiebao, Bentley là Binli, Land Rover là Lu Hu và Rolls-Royce là Laosi-Loisi.

Cách đọc tên xe sang trong tiếng Trung

Dù biết tiếng Trung hay không, bạn vẫn nên xem clip này, bởi nó giống như một kiểu phổ biến kiến thức

Xem thêm