Phản hồi của bạn

Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng
#

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Nạp tiền vào tài khoản
#

Nạp tiền vào tài khoản

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của Cường Phát Logistics để thanh toán các đơn ...

Cách đăng kí tài khoản
#

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của Cường Phát Logistics, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng ...