Hướng dẫn

Incoterms là gì? Vai trò của Incoterms

11 Th3, 2023 Hướng dẫn

Incoterms là gì? Incoterms là văn bản/bộ quy tắc do Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế liên quan tới vấn đề giao nhận hàng hóa giữa người bán và người mua theo hợp đồng được hai bên giao kết.

Khái niệm Incoterms là gì?

Incoterms là gì?

Incoterms là gì?

Incoterms là văn bản/bộ quy tắc do Phòng thương mại quốc tế (ICC) ban hành để giải thích các điều kiện thương mại quốc tế liên quan tới vấn đề giao nhận hàng hóa giữa người bán và người mua theo hợp đồng mua bán được hai bên giao kết.

Các điều kiện thương mại quốc tế là các thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Các thuật ngữ này nhằm phân chia nghĩa vụ, trách nhiệm, chi phí, rủi ro đối với hàng hóa trong quá trình giao nhận hàng hóa giữa người mua và người bán.

Bản chất Incoterms chính là những tập quán thương mại quốc tế, vì thế mà nó không bắt buộc. Do đó, nếu trong hợp đồng không nhắc gì đến Incoterms 2020 thì những thuật ngữ trong Incoterms 2020 không được áp dụng để giải thích cho hợp đồng đó. Như vậy, Incoterms có tính tùy chọn. Nếu muốn áp dụng thì phải có quy định trong hợp đồng, nếu không thì Incoterms cũng không được nghiễm nhiên áp dụng. Thậm chí, hai bên còn có quyền thay đổi, bổ sung, cắt giảm các trách nhiệm và nghĩa vụ. Nói cách khác, hai bên có thể chọn áp dụng Incoterms trong hợp đồng, nhưng không áp dụng tất cả.

Những vấn đề Incoterms giải quyết là phân chia nghĩa vụ, chi phí và rủi ro giữa các bên mua và bán trong quá trình giao nhận hàng hóa. Incoterms không giải quyết các vấn đề khác như thanh toán, quy định về chất lượng của hàng hóa, quy định về trọng tài bất khả kháng,…

Xem thêm

Lịch sử hình thành và phát triển Incoterms

Incoterms đã trải qua quá trình phát triển dài từ khoảng năm 1911 với rất nhiều những lần sửa đổi. Trong đó bao gồm thêm bớt các thuật ngữ viết tắt để phù hợp với giao dịch thực tế. Trong bản năm 1911 chỉ có duy nhất một thuật ngữ có CIF. Vì thế, bản này không phổ biến.

Năm 1936, ICC lần đầu tiên đã đưa ra bản Incoterms đầu tiên với 7 thuật ngữ. Bao gồm EXW, FCA, FOT/FOR, FAS, FOB, C&F, CIF bao trùm được nhiều trường hợp.

Đến năm 1953, Incoterms bổ sung thêm 2 thuật ngữ là DES và DEQ. Năm 1967, hai thuật ngữ DAF và DDP được bổ sung. Đến năm 1976, bổ sung thêm FOA.

Năm 1980, ICC đưa ra thông báo mới. Kể từ năm 1980, cứ mỗi 10 năm thì lại có một bản Incoterms mới. Sau đó, năm 1980 bổ sung thêm 2 thuật ngữ: CIP và CPT.

Năm 1990 (13 thuật ngữ), bỏ 2 thuật ngữ FOA và FOT/FOR, đồng thời bổ sung DDU. Đến năm 2000 giữ nguyên 13 điều kiện như bản 1990. Tuy nhiên có sửa đổi đối với 3 thuật ngữ FCA, FAS và DEQ.

Năm 2010 (11 thuật ngữ), bỏ DES, DEQ, DDU, DAF và bổ sung DAT, DAP. Ngoài ra còn có một số sửa đổi khác.

Năm 2020 (11 thuật ngữ), thay DAT bằng DPU cùng một số sửa đổi khác.

Vai trò của Incoterms là gì?

Là nền móng của thương mại quốc tế

Là ngôn ngữ thương mại quốc tế

Thúc đẩy quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng. (Incoterms giúp cho việc tính toán chi phí, hiệu quả, lợi nhuận dễ dàng và rõ ràng hơn)

Các thông lệ đã trở nên phổ biến, được sử dụng rộng rãi trên thế giới, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế

Hi vọng trong bài viết này Cường Phát Logistics đã giúp bạn hiểu được khái niệm và vai trò Incoterms là gì? Cùng tìm hiểu thêm các thuật ngữ xuất nhập khẩu tại website của Cường Phát Logistics nhé