Hướng dẫn

Giấy chứng nhận phân tích COA là gì

08 Th2, 2023 Hướng dẫn

COA là gì? Đây là viết tắt của Certificate Of Analysis, được hiểu là giấy chứng nhận phân tích của một sản phẩm. Nó chứng nhận rằng một sản phẩm đã được kiểm tra và xác nhận đạt chất lượng, đặc điểm hoặc yêu cầu khác theo tiêu chuẩn. COA cung cấp thông tin chi tiết về kết quả kiểm tra của sản phẩm, bao gồm thành phần, đặc điểm, chất lượng và các yêu cầu khác.

COA là gì? Certificate Of Analysis là gì?

COA là gì? Certificate Of Analysis là gì?

Giấy chứng nhận phân tích COA (C/A) là chứng từ nhập khẩu cần có theo chính sách mặt hàng được quy định, là bảng phân tích thành phần sản phẩm được sử dụng để xác nhận hàng hoá xuất khẩu có đáp ứng các thông số nhất định hay không. Các thông số trong COA chủ yếu có tính chất hoá lý, như thành phần, độ ẩm, độ chua,… của sản phẩm.

Mục đích và tác dụng của giấy chứng nhận phân tích COA là gì

COA là chứng từ bắt buộc phải có để thông quan được hàng hóa nhập khẩu. Doanh nghiệp cần nhìn vào COA để đánh giá về chất lượng của sản phẩm đó.

COA là tài liệu xác nhận rằng sản phẩm đã qua xét nghiệm. Đồng thời có kết quả cụ thể để quản lý được chất lượng đầu ra của sản phẩm. Người tiêu dùng nhìn vào sẽ biết được cấu tạo thành phần lý hóa của sản phẩm.

Có COA mới xin được cấp giấy phép công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm.

Tuỳ từng mặt hàng, COA là điều kiện mà nhập khẩu hàng hóa phải có.

Xem thêm

Nội dung của COA (C/A)

  • Tên của sản phẩm: Tên của sản phẩm đã được kiểm tra và cung cấp trong COA.
  • Thông tin về nhà sản xuất: Bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của nhà sản xuất.
  • Mô tả sản phẩm: Mô tả chi tiết về sản phẩm, bao gồm thành phần, đặc điểm, chất lượng và các yêu cầu khác.
  • Kết quả kiểm tra: Bao gồm các kết quả kiểm tra đối với các tiêu chuẩn và yêu cầu của sản phẩm.
  • Thời gian kiểm tra: Thời gian mà sản phẩm đã được kiểm tra.
  • Người kiểm tra: Tên và thông tin liên lạc của người kiểm tra.
  • Chứng nhận: Xác nhận rằng sản phẩm đã được kiểm tra và đạt yêu cầu, và có thể sử dụng hoặc bán.

Lưu ý rằng các nội dung trong COA có thể khác nhau tùy thuộc vào nghiên cứu hoặc yêu cầu của từng trường hợp cụ thể.

Cơ quan cấp COA (Certificate of Analysis) tại Việt Nam

– Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy Cùng 4

– Trung tâm phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol – Tp.HCM

– Phòng kiểm nghiệm của công ty TNHH MTV Khoa Học Công Nghệ Hoàn Vũ

– Phòng kiểm nghiệm của công ty TNHH EURIFINS Sắc Ký Hải Đăng

– Viện Y Tế Cộng Đồng

Điều kiện hợp lệ của COA (C/A)

Giấy chứng nhận phân tích phải được các đơn vị kiểm nghiệm độc lập phân tích ở các phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp tự làm công bố chứng nhận phân tích các thành phần trong sản phẩm. Về mặt pháp lý những chứng từ này không được chấp nhận. Vì vậy, nhà nhập khẩu thường yêu cầu các bản Công bố chất lượng sản phẩm được ban hành bởi các cơ quan chức năng có giá trị trước pháp luật.

Doanh nghiệp được tiến hành sản xuất các sản phẩm trên thị trường chỉ khi xin được bảng công bố các thành phần sản phẩm.