Hướng dẫn

ETA ETD là gì trong xuất nhập khẩu?

02 Th7, 2023 Hướng dẫn

ETA ETD là gì? ETA và ETD là hai thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực vận chuyển và logistics. ETA (Estimated Time of Arrival) là việc hàng hóa đã về đến điểm cuối của quá trình vận chuyển. ETD (Estimated Time of Departure) là thời gian khởi hành ước tính hay thời gian giao hàng ước tính.

ETA ETD là gì?

Thuật ngữ ETA là gì?

ETA là từ viết tắt của Estimated Time of Arrival, gọi là thời gian dự kiến đến, để chỉ thời gian tàu, phương tiện vận chuyển dự kiến đến cảng đích.

Nói cách khác, ETA là thời gian ước tính cho việc đến điểm cuối trong hành trình vận chuyển, được xác định theo ngày và giờ. ETA được sử dụng trong nhiều dịch vụ như sửa chữa thiết bị nhằm thông tin đến cho khách hàng về khoảng thời gian dự kiến chuyên gia dịch vụ sẽ về đến nơi.

Tóm lại, ETA được hiểu là việc hàng hóa đã về đến điểm cuối của quá trình vận chuyển.

Thuật ngữ ETD là gì?

ETD là từ viết tắt của Estimated Time of Departure. ETD được hiểu là thời gian dự kiến khởi hành, để chỉ thời gian bắt đầu dự kiến của một hành trình cụ thể.

Có thể nói ETD được xem là khoảng thời gian xác định theo ngày và giờ dự kiến để khởi hành lô hàng sau khi ra khỏi kho lưu trữ. ETD được xác định là thời gian ước tính giao hàng khi sản phẩm đã về điểm cuối trong chuỗi cung ứng hậu cần. Có thể được giao cho người nhận hàng.

Tóm lại, ETD được hiểu là thời gian khởi hành ước tính hay thời gian giao hàng ước tính.

Xem thêm

Vai trò của ETD ETA là gì trong xuất nhập khẩu

Đảm bảo việc giao hàng tới khách hàng được đúng hạn. Qua đó, giúp cho các nhà sản xuất không gặp phải tình trạng phải dừng công việc sản xuất lại do chậm trễ không lấy được hàng.

Giúp cho bộ máy chính quyền cảng hoàn thành công việc điều hành lưu thông hàng hóa một cách khoa học, hiệu quả.

Duy trì mức độ uy tín trong thời gian dài và mãi về sau ở nhiều dịch vụ mà các doanh nghiệp tiến hành sử dụng dịch vụ giao hàng.

Góp phần lớn làm giảm khả năng ô nhiễm môi trường do việc trì trệ giao thông được cải thiện đáng kể.

Lưu ý

Cả ETA và ETD đều xác định thời gian dự kiến nên nhiều trường hợp thời gian không chính xác so với thực tế và bị tác động bởi yếu tố bên ngoài như phương tiện vận chuyển, điều kiện thời tiết, khối lượng hàng, loại hàng hóa, tác nhân khác,…