Hướng dẫn

CO là gì? Certificate of Origin

19 Th2, 2023 Hướng dẫn

CO là một từ viết tắt trong tiếng Anh được sử dụng để chỉ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin). CO là một trong những tài liệu quan trọng để xác nhận xuất xứ của hàng hóa, giúp cho các quy định về thuế và các quy định khác được thực hiện một cách rõ ràng và đúng quy định.

CO thường được cấp bởi các tổ chức, cơ quan chức năng hoặc các hiệp hội thương mại và có giá trị pháp lý trên toàn thế giới. Việc có CO sẽ giúp cho hàng hóa của bạn tránh được các rủi ro pháp lý, tăng tính đáng tin cậy và giá trị của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm CO là gì, thủ tục cấp CO và các dịch vụ liên quan đến chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

CO là gì? Certificate of Origin

CO là gì?

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – CO) là văn bản do tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên những quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. CO đặc biệt quan trọng trong phân loại hàng hóa theo quy định hải quan của nước nhập khẩu, quyết định thuế suất thuế nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra, CO cũng quan trọng trong việc áp dụng hạn ngạch nhập khẩu và thống kê, đặc biệt là với hàng thực phẩm.

Phân loại giấy chứng nhận xuất xứ

Hiện nay có hai loại CO:

  • CO không ưu đãi: xác nhận rằng xuất xứ của một sản phẩm cụ thể từ một nước nào đó.
  • CO ưu đãi: sản phẩm được cắt giảm hoặc miễn thuế sang các nước mở rộng đặc quyền này. Ví dụ như ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP). Đây là hệ thống mà theo đó các nước phát triển cho các nước đang phát triển hưởng chế độ ưu đãi bằng cách giảm hoặc miễn thuế. Chế độ ưu đãi được xây dựng trên cơ sở không có sự phân biệt đối xử. Đồng thời không đòi hỏi bất kỳ nghĩa vụ nào từ phía các nước đang phát triển.

Xem thêm

Tác dụng của CO là gì?

Ưu đãi thuế quan: Xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia.

Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Trong các trường hợp hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.

Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc một khu vực dễ dàng hơn và trên cơ sở đó, các cơ quan thương mại có thể duy trì hệ thống hạn ngạch – Xúc tiến thương mại.

Nội dung cơ bản của CO (Certificate of Origin)

  • Loại mẫu CO: nhằm thể hiện CO được cấp theo một quy tắc xuất xứ cụ thể tương ứng
  • Tên, địa chỉ người xuất khẩu, nhập khẩu
  • Tiêu chí về vận tải: tên phương tiện vận tải, cảng, địa điểm xếp hàng/ dỡ hàng,  vận tải đơn…
  • Tiêu chí về hàng hoá: tên hàng, bao bì, nhãn mác, trọng lượng, số lượng, giá trị…
  • Tiêu chí về xuất xứ hàng hoá: xác định xuất xứ ˗ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Nội dung trên CO là gì

Cơ quan có thẩm quyền cấp phát CO (Certificate of Origin)

Bộ Công thương, phòng xuất nhập khẩu do Bộ chỉ định: cấp phát các form D, AJ, AK, E, AI,…

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Cấp các form A, B, X,…