Phản hồi của bạn

Mức bồi thường đối với bưu gửi Quốc tế

Chính sách bồi thường trong vận chuyển quốc tế

Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại một phần:                      

Trọng lượng Bưu gửi là tài liệu Bưu gửi là hàng hóa
Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được tính bằng 500 gr 200.000 đồng 200.000 đồng

Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hại hoàn toàn: Hoàn cước đã thu cộng với số tiền bồi thường theo nấc trọng lượng như sau:

Trọng lượng Bưu gửi là tài liệu Bưu gửi là hàng hóa
Mỗi 500gr hoặc phần lẻ được tính bằng 500 gr 200.000 đồng 200.000 đồng
Tối thiểu cho mỗi bưu gửi 1.000.000 đồng 1.000.000 đồng
Tối đa cho mỗi bưu gửi 4.300.000 đồng 4.300.000 đồng

Trường hợp bị chuyển hoàn sai do lỗi của Cường Phát Logistics: Miễn cước chuyển hoàn và bồi thường cước đã thu

Xem thêm các dịch vụ của Cường Phát Logistics tại đây:

1️⃣ Vận chuyển quốc tế

📌 Vận chuyển 2 chiều Việt Hàn

http://bit.ly/gui-hang-di-han-quoc

📌 Vận chuyển 2 chiều Việt Đức

https://bit.ly/gui-hang-sang-duc

📌 Vận chuyển 2 chiều Việt Đài Loan

https://bit.ly/gui-hang-sang-dai-loan

📌 Vận chuyển 2 chiều Việt Mỹ

http://bit.ly/dich-vu-gui-hang-di-my

📌 Vận chuyển 2 chiều Việt Trung

http://bit.ly/ky-gui-hang-trung-quoc

Các quốc gia, vùng lãnh thổ khác vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết

2️⃣ Mua hàng quốc tế

📌 Order taobao

https://bit.ly/order-taobao-huong-dan-chi-tiet

📌 Mua hộ hàng Nhật

http://bit.ly/dich-vu-order-hang-nhat

📌 Mua hộ hàng Mỹ

http://bit.ly/mua-hang-amazon-my