Hướng dẫn

CAS là gì? 03 cách tra cứu số CAS chính xác

16 Th3, 2024 Hướng dẫn

Trong bài viết này Cường Phát Logistics giúp bạn hiểu CAS là gì? và cách tra cứu mã CAS chính xác nhất. Số CAS là một chuỗi số duy nhất được sử dụng để xác định một hợp chất cụ thể. Ví dụ, số CAS của nước là 7732-18-5

CAS là gì? Cách tra cứu số CAS

CAS là gì? Cách tra cứu số CAS

CAS là gì

CAS là viết tắt của “Chemical Abstracts Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Tóm tắt Hóa học”. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin và tài nguyên về hóa học.

Một trong những chức năng chính của CAS là đăng ký và gán số CAS cho các hợp chất hóa học. Số CAS là một chuỗi số duy nhất được sử dụng để xác định một hợp chất cụ thể. Ví dụ, số CAS của nước là 7732-18-5.

Số CAS có nhiều ứng dụng, bao gồm:

 • Tìm kiếm thông tin về hóa chất: Bạn có thể sử dụng số CAS để tìm kiếm thông tin về một hợp chất cụ thể trên các cơ sở dữ liệu hóa học, ví dụ như SciFinder, PubMed, Google Scholar.
 • Quản lý hóa chất: Số CAS được sử dụng để quản lý hóa chất trong các nhà máy, kho hàng, phòng thí nghiệm.
 • Tuân thủ quy định: Số CAS được sử dụng để tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, ví dụ như GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất).

Ngoài ra, CAS còn một số ứng dụng khác

 • Cung cấp thông tin về các hợp chất mới: CAS cập nhật thông tin về các hợp chất mới hàng ngày.
 • Xuất bản các ấn phẩm khoa học: CAS xuất bản các ấn phẩm khoa học về hóa học, ví dụ như Chemical Abstracts.
 • Cung cấp các công cụ và dịch vụ trực tuyến: CAS cung cấp các công cụ và dịch vụ trực tuyến để giúp các nhà khoa học và kỹ sư truy cập thông tin về hóa chất.

Trang web của CAS: https://www.cas.org/

Định dạng số đăng ký CAS

Số đăng ký CAS (CAS Registry Number) là một chuỗi số duy nhất được sử dụng để xác định một hợp chất hóa học. Số CAS được gán bởi Chemical Abstracts Service (CAS), một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin và tài nguyên về hóa học.

Định dạng của số CAS như sau:

 • Có thể chứa tới 10 chữ số
 • Được chia thành ba phần:
 • Phần đầu tiên: Có thể chứa tới 6 chữ số
 • Phần thứ hai: Chứa 2 chữ số
 • Phần thứ ba: Chứa 1 chữ số là số kiểm tra
 • Các phần được phân cách bởi dấu gạch ngang

Ví dụ:

Nước: 7732-18-5

Ethanol: 64-17-5

Axit sulfuric: 7664-93-9

 • Số kiểm tra được tính toán theo thuật toán sau:

Nhân từng chữ số trong số CAS (trừ số kiểm tra) với một hệ số tương ứng, bắt đầu từ 1 và tăng dần lên 9.

Cộng các tích thu được.

Chia tổng cho 10 và lấy phần dư.

Số kiểm tra là 10 trừ đi phần dư.

Ví dụ:

Tính toán số kiểm tra cho số CAS 64-17-5:

1. Nhân từng chữ số với hệ số tương ứng:

6 * 1 = 6

4 * 2 = 8

1 * 3 = 3

7 * 4 = 28

5 * 5 = 25

2. Cộng các tích thu được:

6 + 8 + 3 + 28 + 25 = 70

3. Chia tổng cho 10 và lấy phần dư:

70 / 10 = 7 dư 0

4. Số kiểm tra là 10 trừ đi phần dư:

10 – 0 = 10

Do đó, số kiểm tra cho số CAS 64-17-5 là 10.

Lưu ý:

 • Số CAS không mang bất kỳ ý nghĩa hóa học nào.
 • Số CAS có thể thay đổi theo thời gian, ví dụ như khi cấu trúc của hợp chất được sửa đổi.

Ý nghĩa số CAS là gì

Số CAS (Chemical Abstracts Service) là một chuỗi số duy nhất được sử dụng để xác định một hợp chất hóa học. Số CAS được gán bởi Chemical Abstracts Service (CAS), một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp thông tin và tài nguyên về hóa học.

Ý nghĩa của số CAS bao gồm:

 • Cung cấp một cách thức độc đáo để xác định các hợp chất hóa học: Số CAS giúp phân biệt các hợp chất hóa học với nhau, ngay cả khi chúng có cùng tên gọi hoặc công thức hóa học.
 • Giúp truy cập thông tin về các hợp chất hóa học: Số CAS có thể được sử dụng để tìm kiếm thông tin về một hợp chất cụ thể trong các cơ sở dữ liệu hóa học, ví dụ như SciFinder, PubMed, Google Scholar.
 • Giúp quản lý hóa chất: Số CAS được sử dụng để quản lý hóa chất trong các nhà máy, kho hàng, phòng thí nghiệm.
 • Giúp tuân thủ quy định: Số CAS được sử dụng để tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, ví dụ như GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất).

Số CAS không mang bất kỳ ý nghĩa hóa học nào. Ví dụ, số CAS 7732-18-5 không cho biết bất kỳ thông tin nào về cấu trúc hoặc tính chất của nước.

Số CAS có thể thay đổi theo thời gian, ví dụ như khi cấu trúc của hợp chất được sửa đổi. Do đó, cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về số CAS trước khi sử dụng.

Ngoài ra, số CAS còn có một số ứng dụng khác, bao gồm:

Sử dụng trong các bài báo khoa học: Số CAS được sử dụng để tham khảo các hợp chất hóa học trong các bài báo khoa học.

Sử dụng trong các bằng sáng chế: Số CAS được sử dụng để xác định các hợp chất hóa học được bảo hộ bởi bằng sáng chế.

Sử dụng trong các quy định về an toàn hóa chất: Số CAS được sử dụng để xác định các hợp chất hóa học được quy định bởi các quy định về an toàn hóa chất.

Đọc thêm

CAS là gì? Cách tra cứu mã CAS

Cách tra cứu mã CAS

Có nhiều cách để tra cứu mã CAS cho một hợp chất hóa học. Dưới đây là một số cách phổ biến:

 • Sử dụng các cơ sở dữ liệu hóa học:
 • SciFinder: https://scifinder.cas.org/
 • PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
 • Google Scholar: https://scholar.google.com/
 • Sử dụng trang web của CAS:

https://www.cas.org/

 • Sử dụng các trang web khác:
 • ChemSpider: https://www.chemspider.com/
 • PubChem: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
 • Tra cứu trong sách vở và tài liệu khoa học:
 • Sách giáo khoa hóa học
 • Cẩm nang hóa chất
 • Bài báo khoa học về hóa học
 • Liên hệ với chuyên gia hóa học:

Bạn có thể liên hệ với chuyên gia hóa học để hỏi về mã CAS của một hợp chất cụ thể.

 • Lưu ý:
 • Có thể có nhiều mã CAS cho cùng một hợp chất.
 • Mã CAS có thể thay đổi theo thời gian.
 • Cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về mã CAS trước khi sử dụng.
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ trực tuyến để tra cứu mã CAS, ví dụ như:

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/

Hy vọng những thông tin trên Cường Phát Logistics giúp bạn hiểu rõ hơn về CAS là gì, ý nghĩa và vai trò số CAS trong lĩnh vực hóa học.