Hướng dẫn

Bill of Lading là gì? 05 loại vận đơn phổ biến

28 Th2, 2024 Hướng dẫn

Bill of Lading là gì? Đó là vận đơn đường biển, một trong những chứng từ quan trọng trong vận tải hàng hoá quốc tế. Cường Phát Logistics sẽ giúp bạn hiểu hơn về Bill of Lading có những nội dung gì và phân loại ra sao trong bài viết này

Bill of Lading là gì

Bill of Lading hay B/L (Vận đơn) là chứng từ vận tải vô cùng quan trọng do người vận chuyển hoặc đại diện được ủy quyền của người vận chuyển (thuyền trưởng, đại lý) ký phát cho người gửi hàng, trong đó xác nhận việc nhận hàng để vận chuyển từ cảng khởi hành đến cảng đích. Vì vậy, nội dung chi tiết thể hiện trên vận đơn phải chính xác để tránh thiếu sót hoặc nhầm lẫn thông tin.

Bill of Lading là gì

Bill of Lading là gì

Phân loại Bill of Lading

Phân loại theo chủ thể nhận hàng

 • Vận đơn đích danh (Straight B/L): ghi rõ tên, địa chỉ người nhận hàng và người chở hàng chỉ giao hàng đúng với tên, địa chỉ trên bill.
 • Vận đơn theo lệnh (Order B/L): là loại phổ biến nhất trong thương mại và vận tải quốc tế, mà theo đó người vận tải sẽ giao hàng theo lệnh của người gửi hàng, hoặc của người được ghi trên vận đơn.
 • Vận đơn vô danh (Bearer B/L): có thể coi đây là một dạng vận đơn theo lệnh nhưng trên đó không ghi theo lệnh của ai. Vì thế, ai cầm được vận đơn này đều có thể nhận hàng.

Phân loại theo tình trạng vận đơn

 • Vận đơn hoàn hảo (Clean B/L): không có ghi chú về khiếm khuyết của hàng hóa, bao bì.
 • Vận đơn không hoàn hảo (Unclean B/L hoặc Dirty B/L): có ghi chú về khiếm khuyết của hàng hóa, bao bì,…

Phân loại theo tình trạng nhận hàng

 • Vận đơn đã xếp hàng lên tàu (Shipped on board B/L): được cấp sau khi hàng hóa đã xếp lên tàu.
 • Vận đơn nhận hàng để chở (Received for shipment B/L): cam kết với chủ hàng rằng hàng sẽ được bốc lên tàu, trên con tàu đã thống nhất từ trước.

Phân loại theo việc xuất trình vận đơn

 • Vận đơn gốc (Original B/L): là vận đơn được có dấu Original và được đóng mộc, ký bằng tay; bill gốc mang tính chủ sở hữu hàng hoá.
 • Vận đơn bản sao (Copy B/L): nội dung vận đơn này giống với vận đơn gốc, không có dấu và không được ký bằng tay, có chữ COPY-NON NEGOTIABLE (có nghĩa là không được chuyển nhượng)

Phân loại theo phương thức thuê tàu

 • Vận đơn tàu chợ (Liner B/L): là loại vận đơn thông dụng nhất và chiếm hầu hết trên thị trường; thường được sử dụng khi thuê tàu container để chở hàng.
 • Vận đơn tàu chuyến (Voyage Charter B/L): là loại vận đơn phát cho người chủ hàng khi sử dụng tàu chuyến để chở hàng và thường đi kèm “to be used with charter party” (sử dụng với hợp đồng thuê tàu)

Phân loại theo hành trình và phương thức chuyên chở hàng hóa

 • Vận đơn đi thẳng (Direct B/L): hàng được chở thẳng từ cảng load hàng sang cảng dỡ hàng, không qua chuyển tải hay tàu ghé cảng nào khác.
 • Vận đơn chở suốt (Through B/L): cấp cho chủ hàng, không cần quan tâm đến hàng có chuyển tải hay không. Trong loại vận đơn nay có thể có nhiều người chuyên chở và nhiều tàu chuyên chở, tuy nhiên chỉ có 1 vận đơn có tính sở hữu duy nhất.
 • Vận đơn đa phương thức (Multimodal B/L, Intermodal B/L hoặc Combined B/L): thường dùng trong vận chuyển container với hình thức “door to door”. Có thể sử dụng nhiều phương pháp vận chuyển kết hợp như : đường biển, hàng không, đường bộ…

Một số loại vận đơn khác

 • Seaway Bill: Thực chất chỉ là Giấy gửi hàng, không có chức năng chứng từ sở hữu như B/L.
 • Switch B/L: Là loại vận đơn 3 bên, có liên quan đến mua bán sang tay giữa 3 bên, trong đó người mua và người bán cuối cùng thực sự sẽ không biết nhau, mà thông qua 1 bên trung gian ở giữa.
 • Master B/L: Vận đơn của hãng tàu cấp cho Shipper hoặc cấp cho Forwarder.
 • House B/L: Vận đơn nhà. Vận đơn này do Forwarder cấp cho Shipper
 • Surrendered B/L: Là vận đơn điện giao hàng hay còn gọi là vận đơn xuất trình nhằm đảm bảo hàng hóa có thể release nhanh.

Đọc thêm

Phân loại Bill of Lading

Phân loại Bill of Lading

Chức năng của Bill of Lading

 • Vận đơn (Bill of Lading) là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển giữa người vận chuyển và người gửi hàng, xác nhận người chở hàng đã nhận chuyên chở lô hàng theo thông tin trên bill: Người nhận, người gửi, chủng loại, số lượng hàng hóa, tình trạng…
 • Vận đơn (Bill of Lading) là biên lai hàng hóa, có giá trị dùng để thanh toán, định đoạt tại ngân hàng. Và khi vận đơn được phát hành, nó là bằng chứng đầy đủ về hợp đồng vận tải hàng hóa ghi trong vận đơn. Đây là chức năng sơ khai của vận đơn.
 • Vận đơn (Bill of Lading) làm căn cứ khai hải quan, làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá.
 • Vận đơn (Bill of Lading) là chứng từ sở hữu đối với hàng hóa ghi trên chứng từ này. Đây là chức năng hay đặc tính quan trọng nhất của vận đơn trong thương mại quốc tế hiện nay.